Wie      zijn      wij?      EasyProgram      BV      is      een      softwareleverancier gespecialiseerd   in   applicatie-bouw   toegesneden   voor   het   gebruik   via het   internet.   Veel   van   onze   opdrachten   voor   klanten   zijn   maatwerk. Vaak   met   vertrekpunt   een   van   onze   huisgemaakte   pakketten.   Vanuit meer     dan     30     jaar     automatiserings-ervaring     geloven     we     niet     in standaard   software.   In   bijna   alle   gevallen   moet   dan   uw   organisatie aangepast   worden   aan   de   standaard   software.   Als   het   hierbij   gaat   om statische   processen   binnen   de   organisatie   is   dat misschien    geen    probleem.    Maar    in    dynamische organisaties    waar    flexibiliteit    en    innovatie    een grote     rol     spelen     is     het     aanpassen     van     de organisatie omwille van een softwarepakket uiterst twijfelachtig. Graag   helpen   wij   u   bij   dit   soort   vraagstukken   de   juiste   beslissing   te nemen.   Onze   ervaring   in   de   verschillende   bedrijfstakken   komt   daar natuurlijk goed van pas. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Over ons

Nieuws

Over ons

Wie     zijn     wij?     EasyProgram     BV     is     een softwareleverancier        gespecialiseerd        in applicatie-bouw      toegesneden      voor      het gebruik    via    het    internet.    Veel    van    onze opdrachten     voor     klanten     zijn     maatwerk. Vaak      met      vertrekpunt      een      van      onze huisgemaakte    pakketten.    Vanuit    meer    dan 30   jaar   automatiserings-ervaring   geloven   we niet    in    standaard    software.    In    bijna    alle gevallen       moet       dan       uw       organisatie aangepast      worden      aan      de      standaard software.   Als   het   hierbij   gaat   om   statische processen     binnen     de     organisatie     is     dat misschien                    geen probleem.         Maar         in dynamische    organisaties waar        flexibiliteit        en innovatie     een     grote     rol     spelen     is     het aanpassen   van   de   organisatie   omwille   van een softwarepakket uiterst twijfelachtig. Graag   helpen   wij   u   bij   dit   soort   vraagstukken de   juiste   beslissing   te   nemen.   Onze   ervaring in   de   verschillende   bedrijfstakken   komt   daar natuurlijk     goed     van     pas.     Neem     gerust vrijblijvend contact met ons op.

Nieuws

Over ons / Nieuws 

EasyProgram